Wil je graag een teamcoaching of vorming op maat voor jouw team of bedrijf, neem vrijblijvend contact op. Ik ga graag samen op zoek hoe ik je team(leden) van dienst kan zijn vanuit een oplossingsgerichte benadering met aandacht voor verbindende communicatie, binnen de unieke context van jouw bedrijf. Zo kan het gaan om het implementeren van een (ver)nieuwde bedrijfsvisie, het samen stappen zetten in de richting van de gewenste toekomst, het stilstaan bij de veerkracht van de individuele teamleden en de relatie hiervan met de veerkracht van het team als geheel,... Ook inhoudelijke vormingen rond veerkracht, samenwerken, dementie, personen met een psychische kwetsbaarheid,... zijn mogelijk.